MI­NI MED 4X4

Bil - - FRAMVAGNEN -

Hör du till dem som in­te im­po­ne­rats trots att Mi­ni se­dan star­ten har kom­mit i en rad va­ri­an­ter? Kanske är det den­na Mi­ni du har suk­tat ef­ter: Mi­ni Club­man All4 Scram­b­ler. Som nam­net av­slö­jar är bi­len fyr­hjuls­dri­ven och har lå­tit sig in­spi­re­ras av kon­cern­kol­le­gan BMW R Ni­net Scram­b­ler – ja, en mo­tor­cy­kel! Lik­som sin två­hju­li­ga fö­re­bild är Mi­nin lac­kad i matt­grå ku­lör och är ut­rus­tad med re­jält grov­möst­ra­de däck. Ex­traljus i fron­ten känns själv­skri­vet och takräc­ket med si­na trä­de­tal­jer för tan­kar till ur-mi­nin i kom­bi­for­mat: Tra­vel­ler som den då kal­la­des. In­vän­digt hit­tar vi moc­ka och al­can­ta­ra i ett färgsche­ma som mo­tor­cy­kelns sa­del. Mi­ni Club­man Scram­b­ler, som ty­värr ba­ra är ett kon­cept och in­te äm­nad för pro­duk­tion, vi­sa­des upp i Tu­rin för att fi­ra att BMW fyl­ler 100 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.