SUBARUBRZ PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­dan i mars vi­sa­de Toyo­ta den upp­da­te­ra­de ver­sio­nen av GT 86, och då krävs det in­te ett ge­ni för att lis­ta ut att Su­baru in­om kort kom­mer med en lik­nan­de upp­da­te­ring till BRZ. Nu är den här och lik­som GT 86 får mo­torn någ­ra ex­tra häst­kraf­ter vil­ket ger en to­tal­siff­ra på 205 häst­kraf­ter och 211 newton­me­ter. Om du be­stäl­ler bi­len med den sex­väx­la­de ma­nu­el­la lå­dan det vill sä­ga. Med au­to­mat­lå­da är ef­fek­ten den­sam­ma som ti­di­ga­re, 200 häs­tar och 205 newton­me­ter. Ute­se­en­de­mäs­sigt får fron­ten ett lät­ta­re lyft med stör­re grill som flan­ke­ras av fej­ka­de luftin­tag som får bi­len att se bre­da­re ut. När upp­da­te­ra­de BRZ kom­mer till Sve­ri­ge el­ler vad den kom­mer att kos­ta är i nu­lä­get oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.