PÅPÄLSAD KODIAQ

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det­ta är de förs­ta spi­on­bil­der­na på nya Sko­da Kodiaq, en bil som tjec­ker­na tän­ker sno kun­der från premium-tys­kar­na med.

Egent­li­gen vi­sa­des Kodiaq upp vid en an­nan Skod­a­pre­sen­ta­tion för ett tag se­dan men ha­de då kraf­tig ma­ske­ring bå­de bak och fram. Nu har vår bilspi­on fång­at den på all­män väg, men fort­fa­ran­de med en del ma­ske­ring. Trots det­ta fram­går det att Kodiaq kom­mer att lik­na den ti­di­ga­re vi­sa­de kon­cept­bi­len Vi­sions.

Pla­nen är att pre­sen­te­ra mo­del­len vid bil­sa­long­en i Pa­ris i höst och tan­ken är att ut­ma­na eta­ble­ra­de su­var som Au­di Q5, BMW X3 och Mer­ce­des GLC med upp till sju sitt­plat­ser men till ett be­tyd­ligt lägre pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.