NAVARA BLIR SUV

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nis­sans pick­up Navara NP300, el­ler Fron­ti­er som den kal­las i USA, kom­mer att bli en suv.

Re­dan när Nissan Navara pre­sen­te­ra­des bör­ja­de ryk­te­na gå om att det ock­så skul­le bli en suv av den. Det­ta ef­tersom den ha­de en fem­län­kad ba­kax­el för bätt­re kom­fort.

Som vi kan se på bil­der­na är det myc­ket som på­min­ner om Navara pick­up och an­nat var väl in­te att vän­ta. Hand­ta­gen till de bak­re dör­rar­na ser ut att va­ra göm­da i C-stol­pen.

Nissan Navara suv, oklart vad den kom­mer att heta, kom­mer mest tro­ligt att er­sät­ta den föråld­ra­de Nissan Pa­trol när den gör debut, vil­ket tro­li­gen sker 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.