E-KLASS SOM COU­PÉ

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den kom­man­de nya ver­sio­nen av E-klass Cou­pé har nu tap­pat näs­tan all ma­ske­ring och vi har även kun­nat se de­lar av in­te­ri­ö­ren. Som för­vän­tat blir E-klass Cou­pé en mix mel­lan den stör­re S och mind­re C. In­te­ri­ört kom­mer det näs­tan att se ut som i se­dan­ver­sio­nen. Men luft­ven­ti­ler­na får ett spor­ti­ga­re ut­se­en­de och där vi i se­da­nen fin­ner en kloc­ka sit­ter det här en knapp för att ak­ti­ve­ra var­nings­blin­kers.

Mo­to­ral­ter­na­ti­ven kom­mer med stor san­no­lik­het att bli ex­akt sam­ma som åter­finns i E-klass se­dan.

Den nu­va­ran­de E-klass Cou­pé finns in­te som Amg-ver­sion men det är sto­ra möj­lig­he­ter för att det blir en så­dan i den­na ge­ne­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.