VÄR­DI­GA

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: GLENN LIND­BERG

Det gäl­ler att ha is i ma­gen när det ska kö­pas en be­da­gad lyx­bil som ny kos­ta­de cir­ka en mil­jon kro­nor och nu, un­ge­fär 15 år se­na­re, bjuds ut en bra bit un­der 100 000 kro­nor.

Det är för­stås in­te spe­ci­ellt hippt att åka runt i en halv­gam­mal lyx­bil. Li­ka li­te hippt som att gå runt i en ärvd ko­stym av äld­re snitt.

Men var­för bry sig om vad and­ra tyc­ker? Mo­digt och in­te så dumt, sä­ger jag. För även om de nu är slit­na och märk­ta av ål­der så åker man be­kvämt och blir om­hul­dad av lyx som in­te finns i van­li­ga bi­lar. Allt från mas­sage i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.