Jag vill in­te ha punk­te­rings­fria däck

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR: OVE RUBEN BÖRJESSON

Om kra­ven från BMW är att det ska va­ra däck ut­pro­va­de för just 5-se­ri­en så finns det en lös­ning för dig. Nu vet jag in­te vil­ken di­men­sion du har, men det finns åt­minsto­ne däck från Pi­rel­li, Goody­e­ar och Con­ti­nen­tal som är van­li­ga däck och ut­pro­va­de för just BMW 5-se­ri­en. De är märk­ta med en stjär­na på däck­si­dan och det är BMW:S märk­ning för att däc­ket är ut­pro­vat och god­känt av dem. Det är sam­ma däck som är god­kän­da för nya Mer­ce­des E-klass och de finns med all san­no­lik­het till­gäng­li­ga ge­nom en stör­re däck­verk­stad.

Så här ser märk­ning­en ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.