SUPRA DAMMAS AV

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vår spi­onfo­to­graf har, som så många gång­er förr, va­rit först på plats och nu har nya Toyo­ta Supra fast­nat på bild för förs­ta gång­en. Av bil­der­na här att dö­ma är for­mer­na in­te helt oli­ka Supra MKIV som fanns mel­lan 1993 och 2002.

Vil­ken driv­li­na som tar plats i nya Toyo­ta Supra är fort­fa­ran­de höljt i dun­kel. Ti­di­ga­re upp­gif­ter har gjort gäl­lan­de att en Bmw-ut­veck­lad två­li­ters­fy­ra kom­bi­ne­ras med Toyo­tas el­mo­to­rer för att nå upp till en sam­man­lagd ef­fekt på över 350 häst­kraf­ter. De se­nas­te upp­gif­ter­na, sä­ger där­e­mot nå­got helt an­nat, näm­li­gen att det blir en twin­tur­bo-v6-ma­skin. Uppe­mot el­ler strax över 400 häst­kraf­ter är ef­fekt­tal det ta­las om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.