RR SPORT SOM COUPÉ

Bil - - FRAMVAGNEN -

För åt­ta år se­dan lan­se­ra­de BMW sin X6, en crosso­ver­cou­pé med plats för fy­ra. Det tog ett tag, men nu har vår spi­onfo­to­graf fång­at JLR:S kon­kur­rent till X6 och Mercedes GLE Cou­pe – Range Ro­ver Sport Coupé.

Tak­lin­jen bak på bi­len är fort­fa­ran­de maske­rad, men när man ser den från si­dan el­ler bak­i­från kan man tyd­ligt se att bak­luc­kan slut­tar mer, vil­ket ger ett mer coupé-ak­tigt ut­se­en­de. Trots att he­la bi­len är maske­rad kom­mer Sport Coupé till stor del lik­na van­li­ga Range Ro­ver, bå­de på in­si­dan och ut­si­dan. Bort­sett från den för­änd­ra­de tak­lin­jen kan vi dock för­vän­ta oss att en del för­änd­ring­ar kom­mer att gö­ras på fron­ten av bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.