AU­DI

Bil - - TEST -

Jäm­fört med den pris­mäs­sigt jäm­bör­di­ga Vol­vo V90 kom­mer Au­di A6 till kor­ta.

del­ning. Hög tek­ni­kni­vå har de ad­ap­ti­va Led-lju­sen. Ljus­bil­den an­pas­sar sig snabbt och ex­akt till mö­tan­de bi­lar och bi­lar man hin­ner upp. Men det är osan­no­likt dyrt.

Sam­man­ta­get: Au­di A6 är en at­tans skön typ. En ka­las­bil att ha med på långre­san. Men med ”pre­mi­um­tilläg­get” i pris­lis­tan har den svårt att stå upp emot i Volks­wa­gen Passat. Jäm­fört med den pris­mäs­sigt jäm­bör­di­ga Vol­vo V90 kom­mer Au­di A6 ock­så till kor­ta. Kom­for­ten finns där, men när det kom­mer till tek­ni­kni­vån är Vol­vo ljusår fö­re. Det är dags att by­ta ut mär­kets tag­li­ne ”Vor­sprung durch te­ch­nik”, i al­la fall tills en ny A6 står hos hand­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.