Stor och li­ten

Bil - - KONSUMENT - TEXT: LI­NUS PRÖJTZ FOTO:

Stör­re och stör­re hjul är tren­den se­dan länge un­der som­mar­sä­song­en och se­dan en tid till­ba­ka även van­ligt fö­re­kom­man­de på vin­tern. Men ex­akt hur för­änd­ras vin­ter­grep­pet med oli­ka hjul­stor­lek och däck­pro­fil? Vi tes­tar!

PA­TRIK LIND­GREN OCH LI­NUS PRÖJTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.