LRDISCOVERY ÖMSAR SKINN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nej, det är in­te Land Ro­ver Disco­ve­ry Sport du ser på bil­der­na, det är fak­tiskt helt nya Land Ro­ver Disco­ve­ry, tred­je ge­ne­ra­tio­nen el­ler Disco­ve­ry 5 som den ock­så kom­mer att kal­las. Me­dan ut­si­dan känns väl­digt ny­da­nan­de känns in­si­dan li­te mer klas­sisk Land Ro­ver. Nya Disco­ve­ry er­bju­der sitt­plats för upp till sju per­so­ner i och med tre sä­tes­ra­der. In­tel­li­gent Se­at Fold är en smart sä­tes­fäll­nings­tek­nik som nya Disco­ve­ry är först ut med. Med reg­lage i ba­ga­geut­rym­met al­ter­na­tivt via en centralt pla­ce­rad pek­skärm kan sä­te­na fäl­las ned ut­an stör­re an­sträng­ning. Mo­to­rer­na till nya Disco­ve­ry är fy­roch sex­cy­lind­ri­ga, bå­de ben­sin- och die­sel­driv­na. Al­la är kopp­la­de till åt­taste­ga­de au­to­mat­lå­dor ut­veck­la­de av ZF. Nya Land Ro­ver Disco­ve­ry finns till för­sälj­ning från och med vå­ren 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.