... så även Nis­san­mic­ra

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nis­san Mic­ra går nu in i sin fem­te ge­ne­ra­tion – och nu sik­tar man på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den. Mo­del­len är läg­re, bre­da­re och läng­re än sin fö­re­gång­a­re och har mer plats på in­si­dan. Dess­utom har Mic­ra nya down­si­za­de mo­to­rer och bi­len har även bli­vit med tur­bo.

Kör­ställ­ning­en är läg­re än ti­di­ga­re, och man har ökat an­ta­let in­ställ­nings­lä­gen för sä­ten, ratt, pe­da­ler och väx­elspak. Nis­san har även upp­da­te­rat sä­ker­hets­sy­ste­men för nya Mic­ra, och nu nns det re­jält med sy­stem till­gäng­li­ga för den osäk­re. Nöd­broms som upp­täc­ker oskyd­da­de tra kan­ter är för förs­ta gång­en i en Nis­san för den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den. Vid lan­se­ring er­bjuds Mic­ra med tre mo­to­rer; en 0,9-li­ters tre­cy­lind­rig tur­bo­lad­dad ben­sin­mo­tor, en 1,0-li­ters ben­sin­dri­ven sug­mo­tor och en 1,5-li­ters die­sel. Star­kast är die­seln och tur­bo­mo­torn som bå­da ut­veck­lar 90 häst­k­ra er. Sug­mo­torn är nå­got sva­ga­re på 73 häst­k­ra er.

Mic­ra har bli­vit med tur­bo och stör­re in­nerut­rym­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.