ALFAGIULIA BÄST I ITA­LI­EN

Bil - - FRAMVAGNEN -

När över 100 ita­li­ens­ka jour­na­lis­ter fick kän­na, klämma, kö­ra och be­tyg­sät­ta 21 nya eu­ro­pe­is­ka bil­mo­del­ler som mark­nads­förts mel­lan sep­tem­ber i ol och au­gusti i år och som till­ver­kats i minst 10 000 ex­em­plar så blev Al­fa Ro­meo Gi­u­lia ”Au­to Eu­ro­pa 2017”. Det vill sä­ga Årets Bil 2017 i Ita­li­en. Gi­u­lia tog en över­ty­gan­de se­ger då den kam­ma­de hem he­la 293 po­äng me­dan två­an, DS 3, fick 113 po­äng. Trea kom Ma­se­ra­ti Le­van­te med 69 po­äng, fy­ra Peu­geot 2008 med 65 po­äng och fem­ma Fi­at Ti­po med 64 po­äng. Det är med and­ra ord fram­för allt ita­li­enskt men ock­så franskt som går bäst hem hos ita­li­e­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.