C3 PICASSO SNART HÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det var många som trod­de att nya Ci­troën C3 Picasso skul­le vi­sas på Pa­ris Mo­tor Show. Så sked­de ic­ke, men här får du de se­nas­te bil­der­na i al­la fall.

På des­sa bil­der kan du se en del­vis omas­ke­rad front och lik­he­ter­na med sys­kon­bi­len Opel Me­ri­va blir allt tyd­li­ga­re även om Ci­troën na­tur­ligt­vis kom­mer att ha en helt an­norlun­da front.

Även på bak­stam­men kom­mer de att skil­ja sig åt då Opel Me­ri­va får långa stå­en­de bak­ljus me­dan Ci­troën an­vän­der sig av mer fyr­kan­ti­ga.

Det sa­des att Opel Me­ri­va och Ci­troën C3 Picasso skul­le de­la på mo­to­rer­na men nu ver­kar det som om bå­da be­stämt sig för att an­vän­da eg­na mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.