AU­DI S8 PÅ BANKALAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Att en ny Au­di A8 är på gång vet vi se­dan ti­di­ga­re, och det kom­mer in­te di­rekt som en över­rask­ning att den får en star­ka­re bror i S8.

Den­na S8 tes­ta­des på och om­kring klas­sis­ka ra­cer­ba­nan Nür­bur­gring där även Au­di S7 kör­des sam­ti­digt.

Mo­torn för­vän­tas bli en 2,9 li­ters V6 som vi även fin­ner i Porsche Pa­na­me­ra S där den har 440 häst­k­ra er. Tro­li­gen blir det sam­ma e ektut­tag när den ham­nar i Au­di S8.

Sto­ra hjul med till­hö­ran­de bromsar blir det för­stås och de bå­da stöt­fång­ar­na kom­mer att få ett fräc­ka­re ut­se­en­de än van­li­ga Au­di A8. Och för­stås dubb­la av­gas­pi­por i bå­da hör­nen bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.