GOLF R UPP­DA­TE­RAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det är ing­en hem­lig­het att stor­säl­ja­ren Volks­wa­gen Golf får en upp­da­te­ring i höst och det gäl­ler även värsting-mo­del­len R.

Den­na pro­to­typ som fo­to­gra­fe­ra­des i de ös­ter­ri­kis­ka al­per­na har mas­ke­ra­de stöt­fång­a­re och strål­kas­ta­re så det är tro­ligt att det som blir nytt blir just det­ta. Vi hör att bak­lju­sen kom­mer att få en ny gra­fik ock­så.

Vi har fak­tiskt in­te hört ett ljud ifall det blir nå­gon upp­gra­de­ring av mo­torn el­ler om kom­man­de Golf R får nöja sig med de 300 häst­kraf­ter den har i dags­lä­get.

De räc­ker ju gans­ka långt, men visst vo­re det trev­ligt med än­nu någ­ra fler…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.