1. Brom­se­gen­ska­per

Bil - - KONSUMENT -

är ock­så en av de vik­ti­gas­te. Broms­ning, det sä­ger sig självt att det är av yt­ters­ta vikt att kun­na få stopp på bi­len i tid. Vi kan kon­sta­te­ra via vå­ra testre­sul­tat att vi har en frisk äkt i re­sul­tat­lis­tan. Pi­rel­lis dubb­däck Ice Zero le­ve­re­rar rik­tigt bra broms­pre­stan­da på al­la un­der­lag. Okej, på vått un­der­lag har det in­te en chans mot de mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken – men det blir bäst av al­la de and­ra. På torrt är det rik­tigt bra och på is och snö le­ve­re­rar det på rik­tigt hög ni­vå.

Just det­ta, att le­ve­re­ra prestanda på en jämn­hög ni­vå är syn­ner­li­gen vik­tigt – så byg­ger man ett rik­tigt bra däck. Ba­lan­se­ra­de prestanda på al­la un­der­lag ger en trygg­het till fö­ra­ren och en för­ut­säg­bar­het som är e er­strä­vans­värd – men syn­ner­li­gen svår att pre­ste­ra. Vil­ket vi­sar sig bland de esta av test­däc­ken. Att va­ra bra på ett, två el­ler kanske tre un­der­lag är ing­en omöj­lig­het. Men att sät­ta al­la fy­ra, det hör dessvär­re till ovan­lig­he­ter­na.

Is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 20-0, me­dan vått och torrt be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la där tio är högs­ta po­äng. Det­ta för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re. Is- och snö­tes­ter­na är kör­da på test­ba­nor med ex­trem ton­vikt på re­pe­ter­ba­ra för­hål­lan­den. Våt­tes­ter­na är kör­da på ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta och torr­broms­ning­en är körd på Björkvik Ring. Con­ti­nen­tal Pi­rel­li Bridgesto­ne Fal­ken No­ki­an Gisla­ved Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Miche­lin Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Sa­va Ling­long Yo­ko­ha­ma Hi­fly Pi­rel­li Bridgesto­ne No­ki­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.