Har jag fort­fa­ran­de kör­kort?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

kan med­de­la Trans­port­sty­rel­sen och de åter­kal­lar kör­kor­tet. Det blir be­tyd­ligt krång­li­ga­re, kör­kor­tet ska skic­kas in och sen ska in­tyg och skri­vel­ser skic­kas till Trans­port­sty­rel­sen in­nan man får till­ba­ka kör­kor­tet. Så din lä­ka­re har ta­git en li­ten gen­väg som är van­lig och fun­ge­rar bra, men stäm­mer kanske in­te med reg­ler­na. Så du har allt­så kör­kort men får in­te kö­ra. När lä­ka­ren ger klar­tec­ken så kan du kli­va in på väns­ter si­da igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.