BESIKTNINGSFRITT EF­TER 50

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­ge­ring­en går på Trans­port­sty­rel­sens för­slag. Bi­lar äld­re än 50 år och mo­tor­cyklar äld­re än 40 år kom­mer in­te att be­hö­va be­sik­ti­gas ef­ter den 20 maj 2018. Ti­di­ga­re har be­sikt­nings­kra­vet gällt al­la bi­lar ef­ter till­verk­nings­år 1950, men det kra­vet kom­mer allt­så att slo­pas. Nya reg­ler­na gäl­ler dock in­te bi­lar som har kör­för­bud på grund av ute­bli­ven be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.