NYAIBIZA RYMLIGARE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Fem­te ge­ne­ra­tio­nen av Se­ats små­bil gör de­but – och det rör sig fak­tiskt om en helt ny bil. Den förs­ta från Volks­wa­gen-kon­cer­nen att byg­ga på en ny platt­form dess­utom. Nya Ibi­za är 87 mil­li­me­ter bre­da­re och har 95 mil­li­me­ter läng­re ax­elav­stånd än fö­re­gång­a­ren (to­talt 256,4 cm). Den är även kor­ta­re och läg­re po­äng­te­rar Se­at men det hand­lar blott om två re­spek­ti­ve en mil­li­me­ter på de punk­ter­na. Ibi­za är rymligare in­vän­digt än ut­gå­en­de ge­ne­ra­tion med 35 mil­li­me­ter mer benut­rym­me och 17 mil­li­me­ter för­bätt­rad tak­höjd i bak­sä­tet. Fram har tak­höj­den ökat med 24 mil­li­me­ter. Ba­ga­geut­rym­met har vux­it i vo­lym med 63 li­ter och rym­mer to­talt 355 li­ter. När mo­del­len kom­mer till Sve­ri­ge och i vil­ka ver­sio­ner åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.