KIA OP­TI­MA PLUG-IN HY­BRID KOMFORT

Bil - - TEST -

Pris: 369 900 kr.

Motor: Ben­sin-el. 4-cyl, 2,0 li­ter. 150 hk (110 kw) vid 6 000 r/min, 180 Nm vid 5 000 r/min. El­mo­tor 68 hk, to­talt vrid­mo­ment 375 Nm. För­bruk­ning: 0,16 l/mil (bl). C02: 37 g/km. Ac­ce­le­ra­tion: 0–100 km/h på 9,4 s. Topp­fart: 192 km/h. Stor­lek (l/b/h): 486/186/147 cm. Tjäns­te­vikt: 1 780 kg. Max­last: 420 kg.

BE­TYG ÄGA

Fy­ra kro­nor bil­li­ga­re per mil än VW, främst tack va­re läg­re vär­de­minsk­ning.

KÖ­RA

Av­spänd och sta­bil på mo­tor­väg. Sak­nar styrskär­pa för att un­der­hål­la. Upp­levs be­tyd­ligt tröt­ta­re än Pas­sat. Ryck­fria över­gång­ar mel­lan el/ben­sin.

KOMFORT

Fjäd­rings- och ljud­kom­for­ten är i ni­vå med VW. Be­tyd­ligt säm­re stols­kom­fort fram.

UT­RYM­MEN

Bra benut­rym­me bak. Låg tak­höjd på al­la plat­ser och bak­sä­tet går in­te att fäl­la fram­åt.

SÄ­KER­HET

Ki­an är snudd på ful­l­ut­rus­tad även på sä­ker­hets­si­dan. Högs­ta Eu­ro Ncap-be­tyg.

MIL­JÖ

Ki­an får en låg blan­dad test­för­bruk­ning och kla­rar sig långt på el, men in­te i ky­la.

HEL­HET

Ki­as ladd­hy­brid­tek­nik har po­ten­ti­al att ge ett bil­ligt bi­lä­gan­de. Op­ti­ma är där­till en be­hag­lig lång­färds­bil med. Men för­pack­ning­en bris­ter – bat­te­ri­er­na har tillå­tits ta så myc­ket plats att laste­gen­ska­per­na näs­tan helt går för­lo­ra­de. Vi ser fram emot kom­bin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.