AU­DI A3 SPORT­BACK 1,4 TFSI E-TRON

Bil - - TEST -

Pris: 386 000 kr.

Motor: Ben­sin-el. 4-cyl, 1,4 li­ter, tur­bo. 150 hk (110 kw) vid 5 000–6 000 r/min, 250 Nm vid 1 600–3 500 r/min. El­mo­tor 102 hk, to­talt vrid­mo­ment 350 Nm. För­bruk­ning: 0,15 l/mil (bl). C02: 35 g/km. Ac­ce­le­ra­tion: 0–100 km/h på 7,6 s. Topp­fart: 222 km/h. Stor­lek (l/b/h): 431/179/142 cm. Tjäns­te­vikt: 1 697 kg. Max­last: 353 kg.

BE­TYG ÄGA

Snudd på 400 000 kr är myc­ket för en A3 som dess­utom kom­mer att ex­tra­ut­rus­tas. Det blir in­te så många mil på el. Låg vär­de­minsk­ning ger än­då låg mil­kost­nad.

KÖ­RA

Lätt och kom­mu­ni­ka­tiv styr­ning. Upp­levs som be­tyd­ligt smi­di­ga­re än Pas­sat. Stark och smi­dig driv­li­na. Nå­got svår­mo­de­re­rad broms.

KOMFORT

Be­hag­lig ljud­ni­vå i ku­pén. Hår­da sto­lar som in­te pas­sar al­la bak­de­lar.

UT­RYM­MEN

Hy­bri­di­se­ring­en på­ver­kar in­te ne­ga­tivt. In­te li­ka flex­i­bel som BMW.

SÄ­KER­HET

Högs­ta krock­be­tyg hos Eu­ro NCAP. De fles­ta ak­ti­va hjälp­sy­stem finns till­gäng­li­ga.

MIL­JÖ

Snå­last på papp­ret, näst törs­ti­gast på vägen. A3 är svår att kö­ra snålt.

HEL­HET

Ladd­hy­brid­tek­ni­ken i A3 fun­ge­rar oklan­der­ligt och är dess­utom så smart för­pac­kad att den in­te syns el­ler känns. På mi­nus­si­dan finns sto­ra pos­ter som ett bat­te­ri med för li­ten ka­pa­ci­tet och ett pris som är på tok för högt för en bil i den här stor­leks­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.