BMW 225XE IPER­FOR­MAN­CE

Bil - - TEST -

Pris: 402 400 kr.

Motor: Ben­sin-el. 3-cyl, 1,5 li­ter, tur­bo. 136 hk (100 kw) vid 4 400 r/ min, 220 Nm vid 1 250–4 300 r/ min. El­mo­tor 88 hk, to­talt vrid­mo­ment 385 Nm. För­bruk­ning: 0,21 l/mil (bl). C02: 49 g/km. Ac­ce­le­ra­tion: 0–100 km/h på 6,7 s. Topp­fart: 202 km/h. Stor­lek (l/b/h): 434/180/159 cm. Tjäns­te­vikt: 1 780 kg. Max­last: 400 kg.

BE­TYG ÄGA

Saf­tigt prispåslag mot van­li­ga 218i. Myc­ket ut­rust­ning in­går dock. 225xe-äga­ren mås­te lad­da och tan­ka of­ta. Stör­re vär­de­minsk­ning än Au­di.

KÖ­RA

Känns in­te så stark som papp­ret sä­ger. Tung och di­rekt styr­ning. Fyr­hjuls­drif­ten bi­drar po­si­tivt på halt un­der­lag.

KOMFORT

Säm­re lju­di­so­le­ring än öv­ri­ga. Dubb­däc­ken bull­rar högt. Bra jus­ter­mån på fö­rar­stol.

UT­RYM­MEN

Rym­lig och flex­i­bel ku­pé. Upp­levs som smal men hög in­vän­digt.

SÄ­KER­HET

Högs­ta be­tyg i Eu­ro NCAP:S krock­tes­ter. Var­för är au­tobroms in­te stan­dard?

MIL­JÖ

Nå­got törs­ti­ga­re än de and­ra på papp­ret och rik­tigt törs­tig i verk­lig­he­ten.

HEL­HET

225xe är en in­tres­sant kon­struk­tion med sin tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­tor, el­mo­tor och fyr­hjuls­drift. Ty­värr vi­sar sig 225xe va­ra törs­tig på ben­sin och det i kom­bi­na­tion med en väl­digt li­ten tank gör lång­kör­ning­ar svå­ra. Fyr­hjuls­drift som en­da säl­jar­gu­ment räc­ker in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.