VOLKS­WA­GEN PAS­SAT GTE

Bil - - TEST -

Pris: 417 900 kr.

Motor: Ben­sin-el. 4-cyl, 1,4 li­ter. 156 hk (115 kw) vid 5 000 r/min, 250 Nm vid 1 500–3 500 r/min. El­mo­tor 115 hk, to­talt vrid­mo­ment 400 Nm. För­bruk­ning: 0,16 l/mil (bl). C02: 37 g/km. Ac­ce­le­ra­tion: 0–100 km/h på 7,4 s. Topp­fart: 225 km/h. Stor­lek (l/b/h): 477/183/148 cm. Tjäns­te­vikt: 1 806 kg. Max­last: 394 kg.

BE­TYG ÄGA

Pas­sat-ägan­det drab­bas av bi­lens höga in­köps­pris som gör den svår att räk­na hem.

KÖ­RA

Fram­hju­len ska ta hand om myc­ket vrid, vil­ket in­te all­tid går så bra. Sta­bil och trygg. Bå­da mo­to­rer­na är star­ka och smi­di­ga. Snabb även vid el­kör­ning.

KOMFORT

Be­hag­lig fjäd­rings- och ljud­kom­fort. Bäst sto­lar fram ger po­än­gö­ver­tag.

UT­RYM­MEN

Bak­sä­tesut­rym­me lik­vär­digt Ki­as. Be­tyd­ligt bätt­re ut­form­ning av ba­ga­geut­rym­met.

SÄ­KER­HET

Högs­ta be­tyg hos Eu­ro NCAP. Sa­fe Tech-pa­ke­tet för 11 300 kr ger det mesta som be­hövs.

MIL­JÖ

In­te snå­last i testet, men det är jämnt. Lad­da of­ta! Det lönar sig.

HEL­HET

Pas­sat GTE do­mi­ne­rar ladd­hy­brid­mark­na­den i Sve­ri­ge och vi för­står var­för. Ladd­hy­bri­den ser ut och be­ter sig näs­tan pre­cis som en van­lig Pas­sat. Hy­brid­tek­ni­ken bi­drar till hög­re komfort och bätt­re pre­stan­da, och så klart bätt­re kö­re­ko­no­mi. Så länge man är no­ga med att lad­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.