FORD

Mo­dell: Mon­deo och Focus. Se upp med: Rost­risk.

Bil - - KONSUMENT -

Ford hör väl knap­past till de mär­ken som för­knip­pas med hög kva­li­tet, ut­an mer som ett me­del­mär­ke. Nu un­der se­na­re år ver­kar det dock som kva­li­te­ten höjts. På ti­di­ga­re mo­del­ler är det främst rost som kry­per i dör­rar och li­te varstans, och ros­ten fick fäs­te snabbt ef­tersom man an­vän­de då­li­ga tät­nings­ma­te­ri­al. Om du är in­tres­se­rad av en äld­re Mon­deo el­ler Focus, sy­na dem no­ga i kan­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.