AL­FA ROMEO

Mo­dell: Al­fa 159. Se upp med: Kam­ked­ja/kam­rem.

Bil - - KONSUMENT -

Al­fa 159 är en vac­ker bil och un­der­hål­lan­de att kö­ra, men ak­ta dig för två­li­ters ben­sin­mo­torn 2,2 JTS där kam­ked­jan kan sträc­ka sig. Ett symp­tom är att mo­tor­var­nings­lam­pan tänds. Byte av kam­ked­ja kos­tar minst 10 000 kro­nor. Även dre­ven, spän­na­re och löpske­nor bör by­tas och då blir det dub­belt så dyrt. Die­seln 2,4 JTD har kort in­ter­vall på kam­rems­byte och ska by­tas ef­ter fem år el­ler 15 000 mil och kos­tar näs­tan li­ka myc­ket i kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.