CITROËN

Mo­dell: C5. Se upp med: Brom­sok, tändspo­lar.

Bil - - KONSUMENT -

För­ra C5-mo­del­len (2001-2007), ni vet den som på­min­ner om Bar­ba­pap­pa, dras med en del pro­blem. Brom­so­ken bak är till­ver­ka­de i alu­mi­ni­um och i vårt ex­tra­sal­ta­de kli­mat är­gar de ihop for­ta­re än kvickt med an­lig­gan­de brom­sar som följd. Pin­nen som hål­ler be­läg­gen på plats blir i prin­cip omöj­lig att slå ur med mind­re än att oket går sön­der. Tändspo­lar som ha­ve­re­ra­de var ock­så ett stort pro­blem samt and­ra el-/elekt­ro­nik­re­la­te­ra­de fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.