AU­DI

Mo­dell: A1, A3, A4, A6. Se upp med: Skö­ra ka­max­el­ked­jor.

Bil - - KONSUMENT -

”För­språng ge­nom tek­nik” är Au­dis slo­gan men bor­de kanske ly­da ”han­di­kapp ge­nom in­kom­pe­tens”. Au­di har en hel rad oli­ka mo­to­rer som är då­li­ga, för att in­te sä­ga samt­li­ga ben­sin­mo­to­rer. 1,2 och 1,4 TFSI med kam­ked­ja där ked­jan kan rap­pa över re­dan vid 5 000 mil. 2,0 TFSI har fel­ak­ti­ga kol­var och drar där­för sto­ra mäng­der ol­ja. 2,4 och 3,0 TFSI/3,2 V6 FSI har skö­ra kam­ked­jor som gör att knappt ens Au­di­hand­lar­na vill by­ta in bi­lar med des­sa mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.