OPEL

Mo­dell: Za­fi­ra, Vect­ra. Se upp med: Sträckt kam­ked­ja.

Bil - - KONSUMENT -

Ett mel­lan­mjölks­mär­ke som ryckt upp sig or­dent­ligt på se­na­re år. Dä­re­mot ska man pas­sa sig li­te för 2,2-li­ters ben­si­na­ren på 155 häst­kraf­ter som sit­ter bland an­nat i Za­fi­ra och Vect­ra och har sam­ma pro­blem som Al­fa 159 2,2 JTS. Det vill sä­ga att kam­ked­jan sträc­ker sig. Mo­torn är en Gm-pro­dukt så det är egent­li­gen fel att skyl­la på Opel. En del oli­ka små­fel har drab­bat Opel men det var som sagt någ­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.