FIAT

Mo­dell: 500, Pan­da, Pun­to. Se upp med: Ir­ri­te­ran­de små­fel..

Bil - - KONSUMENT -

Det ita­li­ens­ka mär­ket med Pun­to och 500 i spet­sen drab­bas in­te av någ­ra egent­li­ga typ­fel. Det är mest oli­ka små­fel som ir­ri­te­rar i va­ri­e­ran­de grad och i oli­ka mängd. Lus­ti­ga, el­ler mind­re lus­ti­ga el­fel, vind­brus från ovän­ta­de stäl­len, spruck­na dri­vax­el­da­mas­ker, vib­ra­tio­ner, broms­re­la­te­ra­de fel, tra­si­ga ly­sen och lam­por. Kort sagt det mesta kan krång­la, men kva­li­te­ten har bli­vit bätt­re un­der de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.