PEUGEOT

Mo­dell: 207. Se upp med: Tänd mo­tor­var­nings­lam­pa.

Bil - - KONSUMENT -

In­går i Psa-kon­cer­nen till­sam­mans med Citroën. Peugeot har en del syn­der på sitt sam­ve­te, bland an­nat vis­sa ben­sin­mo­to­rer i 207-mo­del­len. Det gäl­ler främst 1,6 li­ter på 120 häst­kraf­ter där kon­dens gör att mo­tor­var­nings­lam­pan tänds och mo­torn går in i fel­sä­kert lä­ge. Tä­ta ol­je­by­ten krävs sam­ti­digt som man in­te en­bart ska kö­ra kor­ta sträc­kor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.