MER­CE­DES

Mo­dell: A-, C-, E- och S-klass. Se upp med: Rost­risk och an­nat.

Bil - - KONSUMENT -

Det tys­ka fin­mär­ket ha­de sto­ra pro­blem med rost un­der många år. Från mit­ten av nit­ti­o­ta­let fram till 2008 ros­ta­de samt­li­ga mo­del­ler myc­ket. Främst A-klass som ock­så led av många and­ra elakar­ta­de be­svär men ock­så C-klass, E-klass och S-klass ros­ta­de. Mer­ce­des har ock­så drab­bats av mo­tor­stör­ning­ar, fram­för allt 350 V6 mel­lan 2005-2008, och oskönt väx­lan­de au­to­mat­lå­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.