SUBARU

Mo­dell: Le­ga­cy, Fo­res­ter. Se upp med: Ti­di­ga di­es­lar.

Bil - - KONSUMENT -

När Su­ba­rus förs­ta box­er­die­sel kom 2008 i Le­ga­cy var det ett fler­tal som gick i luf­ten. Det finns li­te oli­ka te­o­ri­er om var­för, men en är att det vid till­verk­ning­en blev för myc­ket pack­nings­mas­sa som täpp­te till en ol­je­ka­nal. And­ra häv­dar and­ra sa­ker, som av­sak­nad av ett ol­je­hål i ett vev­la­ger el­ler fel­ak­tig­he­ter i ol­je­filt­rets back­ven­til. Hur som helst ver­kar felen ha mins­kat över tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.