RE­NAULT

Mo­dell: Me­ga­ne, Sce­nic, La­gu­na. Se upp med: Tä­ta kam­rem­sin­ter­val­ler.

Bil - - KONSUMENT -

Ett mär­ke som un­der många år kört med va­ri­e­ran­de kva­li­tet i de fles­ta av si­na mo­del­ler, bland an­nat Sce­nic. Från usel till gans­ka bra. Nu­me­ra är de för­hål­lan­de­vis bra. Ti­di­ga­re gäll­de kam­rems­by­ten och vat­ten­pumps­by­ten titt som tätt och det var dyrt på mär­kes­verk­sta­den. And­ra fel hör el- och elekt­ro­ni­ken till där bland an­nat tänd­nings­lås och start­kort är över­re­pre­sen­te­ra­de. Tum­re­gel: köp så ny som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.