SE­AT/SKO­DA

Mo­dell: Fa­bia, Ibi­za. Se upp med: Kam­ked­je­pro­blem.

Bil - - KONSUMENT -

Des­sa mär­ken ägs av Volks­wa­gen och drivs av sam­ma mo­to­rer och sam­ma tek­nik. Det kan be­ty­da pro­blem med kam­ked­je­mo­to­rer­na på 1,2 och 1,4 li­ter som bland an­nat gör tjänst i Fa­bia och Ibi­za. Kam­ked­jan kan rap­pa på grund av att ked­je­spän­na­ren fast­nar vil­ket of­tast be­ty­der att kol­var och ven­ti­ler slår ihop, med ett stort ut­tag från ban­ken som följd, om man in­te har mo­tor­för­säk­ring el­ler ga­ran­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.