SAAB

Mo­dell: 9-5, 9-3. Se upp med: Mo­tor­pro­blem.

Bil - - KONSUMENT -

Saab 9-5 är en rik­tigt pris­värd fa­mil­je­bil och många finns kvar. Någ­ra i fint skick med många åter­stå­en­de mil. Dä­re­mot ha­de 9-5 mel­lan 1998 och 2003 pro­blem med vev­hu­s­ven­ti­la­tio­nen för ben­sin­mo­to­rer­na B205 och B235 (finns ock­så i 9-3). Tänd­kas­set­ter och pix­el­fel är and­ra pro­blem man kan rå­ka ut för, lik­som tröt­ta stöt­däm­pa­re bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.