TOYO­TA

Mo­dell: Co­rol­la, Ce­li­ca, MR2. Se upp med: Hög ol­je­kon­sum­tion.

Bil - - KONSUMENT -

Har drab­bats av många åter­kall­ning­ar på se­na­re år även om de in­te va­rit av spe­ci­ellt all­var­lig art. Men åt­skil­li­ga VVTI 1,6-li­tersmo­to­rer drar plöts­ligt oa­na­de mäng­der ol­ja. Det rör fram­för allt Co­rol­la. Avensis, MR2 och Ce­li­ca med 1,8 VVTI drab­bas ock­så. Den ge­me­ne Toyo­ta­äga­ren kol­lar säl­lan ol­je­ni­vån och mo­tor­ra­set kan kom­ma som ett mail i in­kor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.