SAM­MAN­FATT­NING

Bil - - BEGAGNAT -

Subaru Out­back är den bil som har mest brukska­rak­tär. Den är rym­lig och oöm och hål­ler ihop bra. Det ex­em­plar vi lå­na­de ha­de dock symp­tom på hug­gan­de kopp­ling och in­fäll­nings­mo­torn i väns­ter back­spe­gel ha­de hängt sig och sur­ra­de in­fer­na­liskt he­la ti­den.

Au­di A6 All­ro­ad är kanske den bil man helst skul­le vil­ja ha. Stor V6-die­sel, au­to­mat­lå­da och luft­fjäd­ring hö­jer sig över mäng­den. Men ris­ken att just fjäd­ring­en ska ha­ve­re­ra kanske gör en sömn­lös på nät­ter­na. Det kan kos­ta fläsk när det ha­ve­re­rar. Det finns pi­rat­stöt­däm­pa­re som kos­tar be­tyd­ligt mind­re än ori­gi­nal, men de är ock­så säm­re än ori­gi­nal. Om kom­pres­sorn går of­ta be­hövs en ny kolv­ring. Hos Au­di är det kom­plett kom­pres­sor som gäl­ler. Kos­tar 18 570 kro­nor plus mon­te­ring. Byt kolv­ring­en själv för en strunt­sum­ma.

Kan ha otur

Vol­vo XC70 är in­te värl­dens bäs­ta bil men den är bra nog. Man kan ha otur med mo­torn, fyr­hjuls­drif­ten, el­ler med nå­got an­nat. Men det finns ock­så många verk­stä­der som kan ta hand om den. Kol­la att det in­te läc­ker ol­ja ner på aggre­gat­rem­men (dri­ver vat­ten­pump, ge­ne­ra­tor, ser­vo) för då lö­ses rem­men upp och snor in sig i kam­rem­men. En dyr ma­skin­sal­lad står på menyn. I värs­ta fall.

Men det hän­der in­te dig.

Va­let föll till slut på Vol­vo XC70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.