Varning för des­sa bi­lar

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­NAS BORGLUND

Det finns ett an­tal bilmodeller som är tic­kan­de bom­ber, där det ba­ra är en tids­frå­ga in­nan mo­torn el­ler nå­got an­nat dyrt och vä­sent­ligt fly­ger i luf­ten. Fab­ri­kan­ter­na er­kän­ner ogär­na att de har miss­lyc­kats och kost­na­den ham­nar i många fall i kon­su­men­tens knä. Här kom­mer en ge­nom­gång på de bi­lar du bör und­vi­ka om plån­bo­ken är dig kär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.