FAK­TA SÅ PÅ­VER­KAS BATTERIKAPACITETEN AV KY­LA

Bil - - TEST -

Testets upp­drag var att ge svar på hur bat­te­ri­ets räck­vidd på­ver­kas vid vin­ter­tem­pe­ra­tu­rer. Yt­ter­tem­pe­ra­tur var 0° C vid bå­da mät­ning­ar­na. Vid förs­ta mät­ning­en lad­da­des bi­lar­na i ett varmt ga­rage och i den and­ra mät­ning­en lad­da­des bi­lar­na ut­om­hus (-20° C). Al­la bi­lar kör­des med sam­ma in­ställ­ning­ar på kli­matan­lägg­ning­ar­na (22° C).

*Ki­an s ben­sin­mo­tor star­tar ome­del­bart och lad­dar bat­te­ri­er­na till och från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.