BMW

Mo­dell: 1,3,5-se­rie. Se upp med: Kam­ked­ja.

Bil - - KONSUMENT -

”När du äls­kar att kö­ra” är de­vi­sen från BMW. I verk­lig­he­ten rå­der det de­la­de me­ning­ar om det­ta då fler­ta­let äga­re drab­bats av kam­ked­jetras­sel. Det rör främst två­li­ters­die­seln N47D20 mel­lan 2007-2011 som finns i 1-,3- och 5-se­ri­en, samt den sex­cy­lind­ri­ga die­sel­mo­torn M57. Kam­ked­jan sträc­ker sig, och är man in­te upp­märk­sam på ett svagt rass­lan­de ljud så går den till slut av med ka­ta­strof som följd när kol­var och ven­ti­ler kroc­kar. Dyrt är ba­ra för­nam­net .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.