MITSUBISHI

Mo­dell: Out­lan­der. Se upp med: Svin­dyr ser­vice.

Bil - - KONSUMENT -

Out­lan­der som kom 2007 finns med 2,2-li­ters­die­sel på 156 häst­kraf­ter. En trev­lig motor om det in­te vo­re för dyr ser­vice vid 12 000 mil och svin­dyr ser­vice vid 18 000 mil. Det tar kål på an­nars vet­ti­ga drifts­kost­na­der. Mo­torn finns mel­lan 2008-2010. Bätt­re att sat­sa på en se­na­re mo­dell som fick en an­nan – star­ka­re – die­sel el­ler två­li­ters Vw-die­seln som fanns de förs­ta åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.