PORSCHE

Mo­dell: 911 (996), Box­s­ter (986/987). Se upp med: Mel­la­nax­el­la­ger (IMS).

Bil - - KONSUMENT -

Ims-lag­ret kan oför­hap­pan­des gå sön­der vil­ket be­ty­der ru­in för he­la mo­torn. In­ter Me­di­a­te Shaft (mel­la­nax­el) drivs av ve­vax­eln och dri­ver i sin tur ka­max­lar­na. IMS har ett kaps­lat, per­ma­nents­mort, nå­got un­der­di­men­sio­ne­rat la­ger på sväng­hjuls­si­dan. Bör by­tas i sam­band med kopp­lings­byte (10 000 mil cir­ka). Gäl­ler 911 (996/ti­di­ga 997, ej Tur­bo) och Box­s­ter (986/987).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.