VOLKS­WA­GEN

Mo­dell: Po­lo, Golf, Pas­sat. Se upp med: Kam­ked­je­pro­blem.

Bil - - KONSUMENT -

Ett mär­ke med oför­tjänt bra ryk­te och som drab­bas av mäng­der av fram­för allt mo­tor­pro­blem. 1,2 och 1,4 TSI med kam­ked­ja går sön­der i par­ti och mi­nut och de sit­ter fö­re­trä­del­se­vis i Po­lo och Golf. En klen och då­lig kon­struk­tion helt en­kelt, vil­ket be­vi­sas av att Volks­wa­gen gick till­ba­ka till kam­rem 2014. Två­li­ters ben­sin­mo­torn kan dra myc­ket ol­ja ef­tersom kol­var­na är/var fel­ak­ti­ga. And­ra pro­blem rör Dsg-lå­dor. Främst 7-ste­ga­de. DQ200.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.