Se upp med …

Bil - - BEGAGNAT -

Ben­sin­mo­to­rer­na har bris­ter i kam­ked­je­trans­mis­sio­nen och bör där­för und­vi­kas helt. Åter­står 2,7 och 3,0 TDI som är bra mo­to­rer. Luft­fjäd­ring är bra så länge det fun­ge­rar. Kom­plet­ta fjä­der­ben är dy­ra och ki­ne­sis­ka ko­pi­or är ing­et vi­da­re. Kom­pres­sorn (dyr) går att la­ga (bil­ligt).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.