Se upp med …

Bil - - BEGAGNAT -

Någ­ra åter­kall­ning­ar har drab­bat Out­back. Bak­re tor­kar­mo­tor kun­de över­het­tas och hu­vud­bromscy­lin­dern byt­tes på någ­ra in­nan kund­le­ve­rans. Die­seln kom 2008 och kun­de stäl­la till pro­blem men det drab­bar in­te den här mo­del­len som kom 2010. Kopp­ling­en kan va­ra då­lig. Prov­kör or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.