Se upp med

Bil - - BEGAGNAT -

Po­pu­lä­ras­te mo­torn är star­kas­te D5-die­seln. Från bör­jan in­te spe­ci­ellt so­fisti­ke­rad el­ler snål men som för­fi­nats ge­nom åren. Kör man ba­ra kor­ta sträc­kor kan mo­torn fyl­las med bräns­le och ske­na. Aggre­gat­rem­men kan hop­pa av och trass­la in sig i kam­rem­men med to­tal­ras som följd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.