HEL­HET

Bil - - BEGAGNAT -

Subaru Out­back är mesta bruks­bi­len i det här gäng­et. In­te så myc­ket fin­lir ut­an mer rakt på. Ut­märkt för den som be­hö­ver en rym­lig fa­mil­je­vagn som in­te drar myc­ket die­sel och som in­te kos­tar skjor­tan, va­re sig att kö­ra el­ler äga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.