HEL­HET

Bil - - BEGAGNAT -

Det­ta är bi­len he­la dan för den som har bråt­tom och ska långt. Tre­li­ters­die­seln lå­ter ald­rig an­strängd och kom­for­ten är fin. Luft­fjäd­ring­en kan stäl­las i au­to-lä­ge och går ner yt­ter­li­ga­re när det går fort. Avan­ce­rad bil som just där­för kan bli dyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.